Kjemisk Institutt, UiO

Fasit: Regel 40 Forskjellige heteroatomer

a)

b) 1,3-Oksazol

c) 1,2-Oks(a)tiolan

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 4. okt. 2011 12:14