Regel 40 Forskjellige heteroatomer

Hvis det i en heteromonosyklisk forbindelse er flere ulike heteroatomer, oppgis disse i prioritert rekkefølge etter tabell 10. Plassiffer 1 gis til det  av heteroatomene som står øverst i tabellen. Settet av plassifre skal være så lavt som mulig (ved første avvik).

Eksempel 40

a)

heter 1,3,5-oksazafosfolidin. Her er stavelsene oks-az-a-fosf-olidin (legg merke til at -a- er lagt til mellom to konsonanter av fonetiske årsaker).

b)

heter 1,2,5-oksadiazol

Spørsmål 40

Hva er formelen eller navnet for

a) 1,4-tiazepin

b)

c)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:35