Hydrokarboner

Alifatiske hydrokarboner har C-atomer i åpne kjeder

regel 1 - Ugrenet alkan
regel 2 - Ugrenet alken eller alkyn
regel 3 - Alkylgruppe
regel 4 - Grenet alkan med én alkylgruppe
regel 5 - Flere like sidegrupper
regel 6 - Forskjellige sidegrupper
regel 7 - Plassiffer for forskjellige sidegrupper
regel 8 - Flest mulig sidegrupper
regel 9 - Nummerering av hovedkjede
regel 10 - Nummerering i alkylgruppe
regel 11 - Grenet alken eller alkyn

Sykliske hydrokarboner har C-atomer i ring

regel 12 - Syklisk alkan, alken eller alkyn
regel 13 - Aromatisk hydrokarbon - aren
regel 14 - Arylgruppe
regel 15 - Aren med arylgruppe
regel 16 - Aren med flere sidegrupper

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:44