Regel 4 Grenet alkan med én alkylgruppe

Et grenet alkan kan vi betrakte som et alkan med en alkylgruppe som sidegruppe. Vi setter navn på den lengste sammenhengende kjeden av C-atomer og gir navn til dette tenkte stammolekylet. Vi nummerer C-atomene i kjeden fra den siden som gir lavest plassiffer til alkylgruppen.

I navnet skriver vi plassifferet med bindestrek til alkylgruppen og så, uten bindestrek, navnet på det tenkte alkanet.

(Mange steder i teksten er plassifrene angitt med røde tall.)

Eksempel 4

får navn slik:

Hovedkjede med 3 C-atomer                      ->            prop-
Bare enkeltbindinger mellom C-atomene    ->                   -an
Sidegruppens navn                                    ->    metyl-          
                                                                          metylpropan

(Fordi alkylgruppen bare kan være på det midterste C-atomet, er det unødvendig å oppgi plassifferet: 2-metylpropan.)

heter 2-metylbutan

I dette tilfellet nummerer vi fra høyre (Nummerering fra venstre ville gitt 3-metylbutan).


Dette er det samme molekylet som i b). En feilaktig ("vannrett") nummerering ville gitt en hovedkjede med bare 3 C-atomer. Vi skal alltid velge den lengste sammenhengende karbonkjede),

Spørsmål 4

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:48