Fasit: Regel 4 - Grenet alkan med én alkylgruppe

a) 2-Metylheksan

b) 3-Metylheptan

Tilbake til regel

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:41