Funksjonelle grupper og stoffgrupper

regel 17 - Funksjonell gruppe som forstavelse
regel 18 - Flere funksjonelle grupper med forstavelse
regel 19 - Funksjonell gruppe som endelse
regel 20 - Spesielle navn
regel 21 - Flere like funksjonelle grupper
regel 22 - Rangorden for funksjonelle grupper
regel 23 - Plassiffer for funksjonelle grupper
regel 24 - Stoffgruppenavn

Organiske forbindelser kan inneholde mange forskjellige enkeltatomer eller grupper av atomer som gir forbindelsene karakteristiske egenskaper og spesielle reaksjonsmønstre. slike atomer.....

......

.....

 

....

....

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:28