Regel 24 Stoffgruppenavn

En forbindelse kan også få navn ved sist i navnet å oppgi navnet på stoffgruppen. Først angis hvilken akyl- eller arylgruppe som er bundet til den funksjonelle gruppen som angir stoffgruppen. Slike navn blir oftest brukt for aminer, og da i stedet for substitutive navn.

Eksempel 24

a) CH3-CH2-OH

-OH-gruppen viser at stoffet er en alkohol, og navnet ender på alkohol. Til den funksjonelle -OH-gruppen er det bundet en CH3-CH2-gruppe, etylgruppe. Stoffgruppenavnet blir etylalkohol. Til vanlig omtales alkoholen imidlertid som etanol (subtitutivt navn).

b) CH3-(CH2)3-NH2

heter butylamin (stoffgruppenavnet foretrekkes), kan hete butanamin (substitutivt navn).

c) C2H5-O-C2H5

kan hete dietyleter (stoffgruppenavn) eller etoksyetan (substitutivt navn, se tabell 3 for etoksy-)

d)

kan hete isopropylmetylketon (stoffgruppenavn), men blir ofte omtalt som metylisopropylketon, MIPK (se tabell regel 27 for isopropyl-)
Stoffets substitutive navn er 3-metylbutan-2-on.

e)

kan hete fenylamin (stoffgruppenavn som er anbefalt) (Se også eksempel 14)
kan hete benzenamin (sustitutivt navn, ikke anbefalt for aminer)
heter også anilin (tillatt trivialnavn)

f) C6H5-CO-C6H5

heter difenylketon. (Trivialnavn: benzofenon.)

Spørsmål 24

Skriv navnene (funksjonelt klassenavn og substitutivt navn) eller forenklet formel for

a) CH3-O-CH3

b) CH3-(CH2)3-CO-CH3

c) CCl4

d) C2H5-NH2

e) isopropylalkohol

Se fasit

Tilbake til Funksjonelle grupper og stoffgrupper

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:31