Regel 14 Arylgruppe

Hvis et H-atom fjernes fra det aromatiske hydrokarbonet, får vi en arylgruppe. Arylgruppens navn ender på -yl og blir oftest dannet av navnet på hydrokarbonet. Arylgruppen kan også ha et spesielt navn som må læres.

Eksempel 14

a) Arenet heter benzen:

mens arylgruppen fra benzen heter fenyl:

c) Naftalen:

2-Naftyl:

Spørsmål 14

a) Hva er forenklet strukturformel og sammentrengt formel til 1-naftyl?

b) Tegn forenklet strukturformel for 1-antryl, som er en arylgruppe fra antracen. Hva er den sammentrengte formelen?

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:46