Fasit: Regel 24 - Stoffgruppenavn

a) Dimetyleter (stoffgruppenavn), metoksymetan (substitutivt navn)

b) Butylmetylketon (stoffgruppenavn), heksan-2-on (substitutivt navn)

c) Karbontetraklorid (stoffgruppenavn), tetraklormetan (substitutivt navn som forkortes tetra)

d) Etylamin (stoffgruppenavn som anbefales), etanamin (substitutivt navn)

e) CH(CH3)2OH

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 28. mars 2011 16:11