Regel 18 Flere funksjonelle grupper med forstavelse

Hvis forbindelsen inneholder flere forskjellige funksjonelle grupper fra tabell 3, skal de oppgis i alfabetisk rekkefølge. Antall like grupper oppgis på vanlig måte og med plassifre.

Eksempel 18

a)

heter 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan. (Forbindelsen kalles Freon 114 eller KFK 114.)

b)

heter 1,3,5-trinitrobenzen

c)

heter 2-metyl-1,3,5-trinitrobenzen eller 2,4,6-trinitrotoluen (forkortet TNT)

Spørsmål 18

Hva heter disse stoffene?

 

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:29