Fasit: Regel 18 - Flere funksjonelle grupper med forstavelse

a) Triklormetan

b) 2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan (et bedøvelsesmiddel med trivialnavn halotan)

c) 1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan (forkortes HCH, én av isomerene er plantevernmidlet Lindan)

d) 1-Fluor-2,4-dinitrobenzen

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 28. mars 2011 15:30