Regel 20 Spesielle navn

For enkelte aromatiske forbindelser med én funksjonell gruppe som skal oppgis med en endelse, er det spesielle navn. Disse navnene anbefales av IUPAC og må læres.

Eksempel 20

a)

heter fenol.
(Et systematisk navn ville ha vært benzenol, men det brukes aldri.) Merk deg at gruppen av stoffer som har -OH gruppe på en aromatisk ring, heter fenoler.

b)

heter 3-nitrofenol. Den funksjonelle gruppen som skal oppgis med en endelse, får lavest mulig plassiffer, her 1 for -OH-gruppen.)

c)

heter benzosyre

(Et systematisk navn ville vært benzenkarboksylsyre fordi den funksjonelle gruppen -COOH ikke kan telles med i hovedkjeden, benzenringen, og da må oppgis med endelsen -karboksylsyre (se tabell 4, regel 19). Dette navnet brukes imidlertid aldri.)

d)

heter benzaldehyd

Et systematisk navn ville vært benzenkarbaldehyd, men det brukes sjelden.

Spørsmål 20

Hva er formelen for eller navnet til

a) natriumbenzoat (natriumsaltet av benzosyre)

b) 2-bromfenol

c)

d) 2,3,4,5-tetraklorfenol

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:30