Regel 21 Flere like funksjonelle grupper

To eller flere like funksjonelle grupper blir angitt med tallordene di, tri, tetra ... som settes før endelsen. Plassifrene for gruppene oppgis på vanlig måte før tallordene.

Eksempel 21

a)

 

4 C-atomer i kjeden og enkeltbindinger mellom C-atomene    -> butan-
2 -COOH-grupper der C-atomene telles med i kjeden             ->        -disyre
                                                                                                   butandisyre

Navnet blir butandisyre. Vi trenger ikke oppgi plassifrene 1,4 fordi alle vet at karboksylgruppene må være i endene av kjeden.Trivialnavn ravsyre og på engelsk succinic acid.

b)

heter propan-1,2,3-triol. Trivialnavn glyserol.

c)

heter benzen-1,4-dikarboksylsyre. Trivialnavn tereftalsyre.

d) H2N-(CH2)6-NH2

heter heksan-1,6-diamin.

Spørsmål 21

Hva heter

a) CH2OH-CH2OH

c) OHC-CH2-CH2-CH2-CHO

d)

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:30