Kjemisk Institutt, UiO

Fasit: Regel 21 - Flere like funksjonelle grupper

a) Etan-1,2-diol (Tivialnavn som brukes er glykol og etylenglykol)

b) Butan-2,3-dion (Trivialnavn diacetyl)

c) Pentandial

d) Etandisyre (Trivialnavn oksalsyre)

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 28. mars 2011 15:47