Regel 8 Flest mulig sidegrupper

Hvis det i et alkan kan tenkes to hovedkjeder med samme lengde, skal den kjeden nummeres som har flest sidegrupper bundet til seg.

Eksempel 8


I dette alkanet kan vi finne to hovedkjeder med like mange (7) sammenhengende C-atomer.

Sidegruppene er avmerket med prikkete omriss. Med 1)-nummereringen får vi 4 sidegrupper, mens 2)-nummereringen vil gi 3 sidegrupper. Alkanet nummereres derfor som vist i 1), og navnet blir 2,2,5-trimetyl-4-propylheptan.

Spørsmål 8

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:50