Regel 16 Aren med flere sidegrupper

Hvis det er flere sidegrupper på benzenringen, angis hver sidegruppe med et tall slik at settet av plassifre blir så lavt som mulig.

Eksempel 16

a)

heter 1,3-dimetylbenzen, trivialnavn m-xylen, (tidligere navn m-dimetylbenzen). Formelen kan også tegnes på andre måter, for eksempel slik:

b)

heter 1-etyl-4-metylbenzen.

Spørsmål 16

Gi formel eller navn på

a)

b)

c)

d) 2-etyl-1,3-dimetylbenzen

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:47