Regel 15 Aren med alkylgruppe

Forbindelser av arylgrupper og alifatiske grupper kan navngis på to måter:

1) Arenet oppfattes som stammolekylet, og alkylgruppen er sidegruppe.

2) Det alifatiske hydrokarbonet oppfattes som stammolekyl, og arylgruppen er sidegruppe.

Eksempel 15

a)
heter metylbenzen (navnemåte 1). Trivialnavnet toluen brukes, men ikke navnet etter måte 2: fenylmetan

b)
heter fenyleten (måte 2) eller etenylbenzen (måte 1). Trivialnavnet styren brukes.

Spørsmål 15

Hva heter

a)

b)

Se fasit

tilbake

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:46