Regel 7 Plassiffer for forskjellige sidegrupper

Hvis to sidegrupper kan ha samme plassiffer, skal den sidegruppen få lavest plassiffer som nevnes først alfabetisk.

Eksempel 7

heter 3-etyl-4-metylheksan

 

Spørsmål 7

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:50