Fasit: Regel 7 - Plassiffer for forskjellige sidegrupper

4-Metyl-5-propyloktan

Tilbake til regel

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:42