Regel 6 Forskjellige sidegrupper

Hvis sidegruppene er forskjellige, oppgir vi dem i alfabetisk rekkefølge. Vi tar ikke hensyn til forbokstaven i tallordene di, tri etc. og heller ikke til hvilken sidegruppe som får det laveste  plassifferet.

Eksempel 6

heter 4-etyl-3-metylheptan

heter 3-etyl-2,2-dimetylpentan

Spørsmål 6

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:49