Fasit: Regel 6 - Forskjellige sidegrupper

4-Etyl-3-metyl-6-propyldekan

Tilbake til regel

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:42