Regel 9 Nummerering av hovedkjede

Hvis det er flere sidegrupper på hovedkjeden, skal C-atomene nummereres slik at sidegrupppene får lavest plassifre ved første mulige avvik.

Eksempel 9


Med 1)-nummereringen får vi metylgrupper ved C-atomene nummer 2,3,5, mens 2)-nummereringen gir plassifrene 2,4,5. Den første metylgruppen har altså samme plassiffer (2) i begge tilfeller. Den andre metylgruppen står i 1) på C nr. 3, mens den i 2) står på C nr. 4. Vi velger derfor 1)-nummereringen. Da får vi det laveste tallet ved første avvik. Navnet blir: 2,3,5-trimetylheksan.

Spørsmål 9

a) Hvilket navn har

b) Tegn skjelettformelen for 3-etyl-2,2,5,5-tetrametylheksan.

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:50