Fasit: Regel 9 - Nummerering av hovedkjede

a) 4-Etyl-2,3,6,7-tetrametyloktan

b)

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:43