Regel 10 Nummerering i alkylgruppe

I alkylgruppen skal det C-atomet som er bundet til hovedkjeden, ha plassiffer 1.

Eksempel 10

Trivialnavnet til 1-metyletyl-gruppen (eksempel b) er isopropyl.

Spørsmål 10

Hva kalles alkylgruppen?

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:44