Kjemisk Institutt, UiO

Fasit: Regel 10 - Nummerering i en alkylgruppe

a) 2-Metylpropyl

b) 1-Metylpropyl

Tilbake til regel

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:37