Regel 2 Ugrenet alken eller alkyn

Et alken har én eller flere dobbeltbindinger i molekylene, mens et alkyn har én eller flere trippelbindinger i molekylene. Hydrokarboner med slike bindinger kalles umettede hydrokarboner.

Hvis alle C-atomene i molekyet er bundet til hverandre i en åpen kjede, har vi et ugrenet alken eller alkyn. Første del av navnet finner vi i tabell 1, andre del av navnet er endelsen -en for et alken og -yn for et alkyn. (Mer i regel 11).

Eksempel 2

a)
får navn slik:

To C-atomer i kjeden        ->    et-
Én dobbeltbinding             ->        -en
                                               eten

(IUPAC anbefaler at trivialnavnet etylen ikke lenger blir brukt om eten.)

b)
får navn slik:

Tre C-atomer i kjeden        ->    prop-
Én trippelbinding                ->            -yn
                                                  propyn

Spørsmål 2

Hva er det systematiske navnet for:

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:47