Regel 1 Ugrenet alkan

Et alkan er et hydrokarbon med bare enkeltbindinger mellom C-atomene, og et slikt hydrokarbon sier vi er mettet.

I et ugrenet hydrokarbon er alle C-atomene bundet til hverandre i en kjede. Et ugrenet alkan får navn etter antall C-atomer i molekylet med endelsen -an. Antallet blir oppgitt med et gresk tallord (i norsk språkdrakt), men for 1-4 C-atomer bruker vi spesielle ord. Se tabell 1. Ordene for 1-10 bør du lære deg utenatt. Se tabell 1.

Et hydrokarbon der C-atomene er bundet sammen i en åpen kjede, kalles et alifatisk hydrokarbon. Det er fordi en slik åpen karbonkjede finnes i fettmolekylene (aleiphar (gr.) = fett). Regel 1-11 gjelder for alifatiske hydrokarboner.

Tabell 1:  Ord som angir antall C-atomer

 

1 met- 11 undek- 21 henikos-
2 et- 12 dodek- 22 dokos-
3 prop- 13 tridek- 23 trikos-
4 but- 14 tetradek- 24 tetrakos-
5 pent- 15 pentadek- 25 ...
6 heks- 16 ...  
7 hept-    
8 okt-    
9 non- (lat.)    
10 dek- 20 ikos- 30 triakont-

 

 

Eksempel 1

5 C-atomer i kjeden                                     ->    pent-
Bare enkeltbindinger mellom C-atomene     ->            -an
                                                                            pentan

Spørsmål 1

Oppgi navn og molekylformel for

c) CH3-(CH2)6-CH3

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:44