Fasit: Regel 1 Ugrenet alkan

a) Propan, C3H8. Strukturformelen er tegnet.

b) Heksan, C6H14. Skjelettformelen er tegnet.

c) Oktan, C8H18. Sammentrengt strukturformel er tegnet

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:37