Regel 12 Syklisk alkan, alken eller alkyn

Et syklisk hydrokarbon har noen eller alle C-atomene i molekylet bundet sammen til en ring. (kyklos (gr.) = ring).

 

Det er to grupper sykliske hydrokarboner - de alisykliske (her i regel 12) og de aromatiske (se regel 13). På figuren er strukturformler, molekylformler og forenklete formler tegnet for tre hydrokarboner som alle har 6 C-atomer i molekylene.

 

De alisykliske hydrokarbonene har stort sett enkeltbindinger mellom C-atomene, men også dobbeltbindinger eller trippelbindinger forekommer. Vi gir navn til et slikt hydrokarbon med bindinger som i et alkan, et alken eller et alkyn, ved å sette syklo- før navnet på stammolekylet. 

Eksempel 12

a)

heter syklopropan

b)

heter sykloheksen

c)

heter metylsyklobutan


Spørsmål 12

Hva heter forbindelsene?

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 4. okt. 2011 12:27