Fasit: Regel 12 - Syklisk alkan, alken eller alkyn

a) Sykloheksan

b) Syklopenten

c) 4-Etylsykloheks-1-en

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:38