Regel 5 Flere like sidegrupper

Hvis det er flere like sidegrupper på hovedkjeden, oppgir vi antall sidegrupper med et ord fra tabell 2 og skriver det foran navnet på sidegruppen. Hovedkjeden nummeres slik at sidegruppene får lavest mulig plassifre. Aller først i navnet oppgir vi plassifrene for sidegruppene.

Tabell 2:  Ord for antall like sidegrupper i et molekyl

(Merk deg at ordene for 1-4 sidegrupper er forskjellig fra ordene for 1-4 C-atomer i hovedkjeden slik tabell 1 viser.)

(1 mono-) 6 heksa-
2 di- 7 hepta-
3 tri- 8 okta-
4 tetra- 9 nona-
5 penta- 10 deka-

 

 

 

 

Eksempel 5

Spørsmål 5

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:49