Fasit: Regel 5 - Flere like sidegrupper

a) 2,3,4-Trimetylheksan

b) 2,2-Dimetylpentan

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:41