Heteromonosykliske forbindelser

regel 38 - Heteromonsyklisk forbindelse
regel 39 - Flere like heteroatomer
regel 40 - Forskjellige heteroatomer
regel 41 - "Ekstra H-atom"

 

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:34