Regel 38 Heteromonosyklisk forbindelse

Et heteroatom er et annet atom enn et C-atom. En heteromonosyklisk forbindelse har én ring med ett eller flere heteroatomer i ringen. Navnet settes etter det såkalte Hantzsch-Widman-systemet og er todelt. Første del av navnet angir heteroatomet, se tabell 11. Andre del av navnet er en endelse, se tabell 12. Men vanligvis brukes trivialnavnene på forbindelsene.

Tabell 11:  Forstavelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet. (Det er avtagende prioritet på forstavelsen hvis det er flere heteroatomer i ringen, se regel 39.)

Atom Bindinger Forstavelse
O 2 oks-
S 2 ti-
Se 2 selen-
Te 2 tellur-
N 3 az-
P 3 fosf-
As 3 ars-
Si 4 sil-
B 3 bor-

 

Tabell 12:  Endelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet

Ringens størrelse - Antall atomer totalt Umettede forbindelser med maksimalt antall ikke kumulativea dobbeltbindinger Mettede forbindelser uten nitrogen Mettede forbindelser med nitrogen
3 -irenb -iran -iridin
4 -et -etan -etidin
5 -ol -olan -olidin
6

-in (O, S, Se, Te, N, Si)
-inin (B, P, As)

-an (for O, S, Se, Te)
-inan (for P, As, Si, B)
-inan
7 -epin -epan -epan
8 -okin -okan -okan
9 -onin -onan -onan
10 -ekin -ekan -ekan

a)

b) Hvis det er nitrogen i ringen, kan endelsen -irin brukes.

Eksempel 38

a)

kan hete tiol (H-W-navn). Trivialnavn er tiofen.

b)

kan hete oksol (H-W-navn). Trivialnavn er furan.

c)

kunne hete azin (H-W-navn), men navnet brukes aldri fordi aziner assosieres med andre forbindelser. Trivialnavn er pyridin.

Spørsmål 38

Hva er navnet eller strukturformelen for

a)

b)

c) azolidin

Se fasit

Tilbake til Heteromonosykliske forbindelser

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:35