Regel 39 Flere like heteroatomer

Hvis det i en heteromonosyklisk forbindelse er flere like heteroatomer, oppgis antallet i navnet med en forstavelse fra tabell 2, og slik at plassifrene for heteroatomene blir lavest mulig.

Eksempel 39

a)

heter 1,3-diazin (H-W-navn). Trivialnavn er pyrimidin.

b)

heter 1,4-dioksin

Dette molekylet inngår som en av tre ringer i miljøgiftene som omtales som dioksiner.

Spørsmål 39

Hva er formelen for

a) 1,3-dioksan

b) 1,3-diazetidin

c) 1,2,4-triazin

Se fasit

Tilbake til Heteromonosykliske forbindelser

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:35