Regel 41 "Ekstra H-atom"

I noen heteromonosykliske forbindelser angir vi i navnet at det ikke er maksimalt med ikke-kumultative dobbeltbindinger i ringen. Dette indikeres ved at det er et "ekstra" H-atom i ringen. Dette såkalte indikerte H-atomet settes i kursiv først i navnet og med et plassiffer.

Eksempel 41

a) 1H-azol med trivialnavnet pyrrol har formelen

b)

heter 2H-oksin (H-W-navn) eller 2H-pyran (trivialnavn)

Spørsmål 41

Hva er formelen for

a) 4H-oksin

b) 6H-1,2,5-oksadiazin

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:36