Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 10:  Navn og formler for noen stoffgrupper av forbindelser med N i den prioriterte funksjonelle gruppen. .

 

 

Forbindelse med funksjonell gruppe Stoffgruppe Tenkt dannet av Navn
R-NH2 aminer ammoniakk stoffgruppenavn
R-NH-NH2 hydraziner hydrazin og alkyl/aryl-gruppe stoffgruppenavn
R1R2C=N-NH-R3  (R kan være H) hydrazoner aldehyd/keton + hydraziner aldehyd/keton-navn + hydrazon
R(R')C=NOH   (R kan være H) oksimer aldehyd/keton + hydroksylamin aldehyd/keton-navn + oksim
R-CO-NH2 amider karboksylsyre + ammoniakk syrenavn - syre + amid
R-CO-NH-NH2 hydrazider karboksylsyre + hydrazin syrenavn - syre + (karbo)hydrazid
R1-CO-NH-CO-R2 imider anhydrider der -O- er erstattet av -NH- syrenavn - syre + imid
R-CN nitriler karboksylsyre der -COOH er erstattet av -CN syrenavn - syre + nitril

 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:08 - Sist endret 19. sep. 2011 10:16