Fasit: Regel 42 Spiroforbindelse

a) Spiro[2.3]heksan

b)

c) Spiro[4.5]deka-1,6-dien (Bokstaven a i deka brukes fonetisk.) 

Tilbake til regel

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:52