Regel 42 Spiroforbindelse

En karbosyklisk spiroforbindelse har ett felles atom for to ringer. Den får navn ved å sette spir- foran navnet på et hydrokarbon som har det samlede antall C-atomer i ringene. I en hakeparentes angis for hver ring antall C-atomer utover fellesatomet. Det laveste tallet skrives først og tallene adskilles med punktum. C-atomene i molekylet nummereres fra det C-atomet i den minste ringen som er nærmest fellesatomet.

Eksempel 42

heter spiro[3.4]oktan

heter 1,4-dimetylspiro[2.4]heptan

c)

heter spiro[3.4]okt-1-en

Spørsmål 42

Hva er navnet eller strukturformelen for

a)

b) 2-metylspiro[3.3]heptan

c)

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:53