Karbosykliske forbindelser med to eller flere ringer

regel 42 - Spiroforbindelse 
regel 43 - Broforbindelse
regel 44 - Sammenkoblet forbindelse
regel 45 - Sammenvokst forbindelse

Det er flere måter to eller flere ringer kan være bundet sammen på. Nedenfor er det tegnet strukturformel for fire forbindelser som tilhører hvert sitt system. Alle eksemplene har åtte C-atomer i molekylene.

I en spiroforbindelse er det ett felles atom for to ringer. (Engelsk: Spiro compound; spiro kan bety både spiral og spiss)

I en sammenvokst forbindelse er det for to ringer to felles atomer som er naboatomer. (Engelsk: fused compound.)

I en broforbindelse er det for to ringer ett eller flere felles atomer som ikke er naboatomer. De C-atomene i ringen som er bundet til tre andre ringatomer, kalles brohoder. Den korteste karbonkjeden mellom brohodene kalles broen. I eksemplet over er brohodene avmerket. (Engelsk: bridged compound.)

I en sammenkoblet forbindelse er det en enkelt kovalent binding som binder to identiske ringer sammen. (Engelsk: ring asssembly.)

I de eksemplene som er valgt i regel 42-45, er det bare C-atomer, men det kan også være heteroatomer i slike ringsystemer.

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:53