Regel 43 Broforbindelse

En alisyklisk broforbindelse (bridged compound) har ringene ett eller flere felles C-atomer som ikke er naboatomer. Et brohode er et C-atom som er bundet til C-atomer i tre ringer.Forbindelsen får navn ved å sette bisyklo- foran navnet på det hydrokarbonet som har det samlede antall C-atomer. I en hakeparentes oppgis antall C-atomer utover brohodene i hver ring, og tallene adskilles med punktum. Nummereringen starter på et av brohodene og følger den lengste veien til det andre brohodet, tar så den lengste veien tilbake til første brohodet og forsetter så på broen. Også hvis brohodene kan oppfattes som naboatomer brukes denne navnemåten, og da skrives 0 i parentesen.

Eksempel 43

a)

heter bisyklo[2.2.2]oktan

b)

heter bisyklo[1.1.0]butan

c)

heter 2,6,6-trimetylbisyklo[3.1.1]hept-2-en

Spørsmål 43

Hva er navnet eller strukturformelen for

a)

b) bisyklo[2.2.1]hept-2-en

c)

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:54