Fasit: Regel 44 Sammenkoblet forbindelse

a)

b) 2,3',4'',5-Tetraklor-1,1':4',1''-terfenyl

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:52