Fasit: Regel 45 Sammenvokst forbindelse

a) Heksacen

b) Oktalen

c)

d) 7,12-Dimetylbenz[a]antracen

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:53