Fasit: Regel 25 - Flere multippelbindinger

a) Buta-1,3-dien

b) 2-Metylbuta-1,3-dien (Trivialnavn isopren)

c) Heksa-1,3-dien-5-yn

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:55