Regel 25 Flere multippelbindinger

En multippelbinding er en dobbelt- eller trippelbinding mellom to C-atomer. Er det flere multippelbindinger i hydrokarbonmolekylet, skal den karbonkjeden vi nummerer, ha flest mulig multippelbindinger. En slik binding oppgis på vanlig måte med et plassiffer, og flere like bindinger med tallord som di, tri... Hvis vi kan velge hvilken ende vi starter med å nummerere, skal en dobbeltbinding få lavere plassiffer enn en trippelbinding.

Eksempel 25

a)

Nummereringen starter i dette tilfellet fra høyre:

5 C-atomer i hovedkjeden                                              ->                   -pent-
2 dobbeltbindinger                                                         ->                                     -dien
dobbeltbinding mellom C-atom nr. 1 og 2 samt 4 og 5   ->                               -1,4-
2 metylgrupper på C-atom nr. 2 og 3                             ->  2,3-dimetyl-


                                                                                           2,3-dimetylpent-1,4-dien

Ofte legges bokstaven -a- før "dien" slik at navnet skal "lyde" bedre. Navnet blir da 2,3-dimetylpenta-1,4-dien.

b) CH3-CH=CH-C≡CH

Forbindelsen nummereres fra høyre for det gir tallsettet 1,3 for multippelbindingene, mens nummerering fra venstre gir 2,4 for de to bindingene. (Se regel 9). Forbindelsen heter pent(a)-3-en-1-yn.

c) CH≡C-CH2-CH=CH2

heter pent-1-en-4-yn

 

Spørsmål 25

Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:00