Mer om hydrokarboner og stoffgrupper

Hydrokarbon(grupper)

regel 25 - Flere multippelbindinger
regel 26 - Hydrokarbongrupper
regel 27 - Trivialnavn hydrokarbongrupper

Salter, estere, anhydrider

regel 28 - Salter
regel 29 - Estere
regel 30 - Anhydrider

Nitrogenforbindelser (N ikke ringatom)
regel 31 - Aminer
regel 32 - Andre nitrogenforbindelser enn aminer

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:59