Regel 31 Aminer

Stoffklassen aminer omfatter forbindelser av typen R-NH2 (primære aminer), R1-NH-R2 (sekundære aminer), R1R2NR3 (tertiære aminer). R1, R2 og R3 er hydrokarbongrupper og kan være like eller forskjellige. I regel 24 er stoffgruppenavn på aminer beskrevet. Sekundære og tertiære aminer som har forskjellige hydrokarbongrupper bundet til N-atomet, kan betraktes som N-substituerte forbindelser av primære aminer. Den største gruppen bestemmer da sluttnavnet, mens den/de mindre gruppen blir oppgitt foran sluttnavnet.

Eksempel 31

a) C2H5-NH-C2H5

heter dietylamin (stoffgruppenavn)

b) CH3-(CH2)3-NH-CH3

heter butylmetylamin (stoffgruppenavn) eller N-metylbutylamin (N-substituert primært amin (butyllamin))

c)

heter butyl(etyl)metylamin (stoffgruppenavn) eller N-etyl-N-metylbutylamin (N,N-substituert primært amin)

Spørsmål 31

Hva er navnet eller formelen for

a) CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3

b) C6H5-NH-CH3

c) N-metylpropylamin

Se fasit

tilbake

Emneord: skoellab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:05