Regel 26 Hydrokarbongrupper

Hvis et hydrokarbonmolekyl mangler ett eller flere H-atomer, oppstår forskjellige grupper som vi gir ulike endelser før navnet på hydrokarbonet. Se tabell 6. C-atomet der bindingen oppstår, skal ha plassiffer 1.

Tabell 6:  Bindinger fra hydrokarbongruppe og endelsen i navnet på gruppen

 1 enkeltbinding          -yl         2 enkleltbindinger           -diyl     3 enkeltbindinger                              -triyl
      1 dobbeltbinding            -yliden   1 dobbelbinding og 1 enkeltbinding   -ylyliden
      1 trippelbinding                                  -ylidyn

 Eksempel 26

a) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-

kan hete pentan-1-yl, men dette er en vanlig alkylgruppe og vil etter regel 3 heller omtales som pentyl-.

b) -CH2-CH2-

heter etan-1,2-diyl. (Denne gruppen har trivialnavn etylen, og det tidligere trivialnavnet etylen på forbindelsen CH2=CH2 er ikke lenger tillatt.)

c) CH3-CH=

heter etanyliden

d) CH2=CH-CH2-

heter prop-2-enyl (Det er unødvendig å si prop-2-en-1-yl.)

e) (CH3)2CH-CH2-CH2-

heter 3-metylbutyl. (Kalles også isobutyl.)

 

Spørsmål 26

Hva er navnet til eller formelen for disse hydrokarbongruppene:

a) CH3-C≡C-

b) CH3-CH2-C≡

c) propan-1,1,1-triyl

d)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:01