Regel 27 Trivialnavn hydrokarbongrupper

Etter å ha studert regel 26 ser du at det ikke er helt enkelt å sette navn på hydrokarbongrupper. For en del vanlige hydrokarbongrupper har imidlertid IUPAC tillatt bruk av trivialnavn. Se tabell 7. De færreste trivialnavnene i tabell 7 er av typen melkesyre for hydroksypropansyre. De er i stedet halvsystematiske navn og brukes i kjemien.

Tabell 7:  Tillatte trivialnavn på noen hydrokarbongrupper.  

Formel Navn
-CH2- metylen
-CH2-CH2- etylen
CH2=CH- vinyl
CH2=CH-CH2- allyl
C6H5- fenyl
-C6H4- fenylen
C6H5-CH2- benzyl
C6H5-CH=CH- styryl
(CH3)2CH- isopropyl
(CH3)2CH-CH2- isobutyl
CH3-CH2-CH(CH3)- sec-butyl
(CH3)3C- tert-butyl

Eksempel 27

a) CH2=CH-Cl

Tillatt trivialnavn er vinylklorid, og systematisk navn er kloreten.

b) Cl-CH2-Cl

kalles ofte metylenklorid. Systematisk navn er dikloretan og det bør brukes.

c) C6H5CH3

kan kalles fenylmetan, men bør hete metylbenzen eller toluen.

d) H2N-(CH2)6-NH2

kalles ofte heksametylendiamin, men bør hete heksan-1,6-diamin.

e)

kalles ofte p-fenylendiamin, men bør hete benzen-1,4-diamin. (p står for para og ble tidligere brukt om to grupper som hadde plassiffer 1 og 4 på benzenringen.)

f)


Tillatt trivialnavn er etylenoksid.

Spørsmål 27

Tegn sammentrengt formel for og foreslå et systematisk navn for:

a) benzylamin

b) sec-butylalkohol

b) isopropylalkohol

c) etylenglykol (du må vite at glykoler er forbindelser med to OH-grupper på to nabo-C-atomer)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skaolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:01