Regel 29 Estere

En ester av en karboksylsyre (R1-COO-R2) får navn som tilsvarende salt ved at navnet på R2 (en hydrokarbongruppe) erstatter kationnavnet i saltet. Se også regel 28 med tabell 8. For naturlig forekommende estere med ringstruktur benyttes ofte stoffgruppenavn.

Eksempel 29

a)

heter etyletanat eller etylacetat

b)

heter etylmetylpropandiat

c)

heter metylpropenat eller metylakrylat

d)

heter ftalsyremonometylester (stoffgruppenavn)

Spørsmål 29

Hva er formelen for eller navnet til:

a) etylbutanat

c) metylbenzoat

d)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skole, skoellab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:05